15 de maig de 2009

Optativa Informàtica (quart ESO)

La matèria optativa d'informàtica està pensada per complementar els coneixements adquirits durant els tres primers cursos d'ESO. Per una banda és una eina per a l'estudi de la resta de matèries, i per altra banda, té la funció d'aprofundir en l'ús de les utilitats necessàries per a la creació i difusió de continguts a Internet.

Està estructurada en 3 blocs, en el primer s'estudien els sistemes operatius i sistemes d'emmagatzematge, i les xarxes amb fil i sense fil. S'aprofundeix en els serveis que ens ofereix Internet i per acabar s'analitzen les xarxes socials, com Flikr, Facebook, Myspace, fotolog,...

Algunes de les propostes de treball d’aquest bloc han estat la creació d’un bloc, i d’un wiki.

En el segon bloc es treballen les eines multimèdia per tractar imatges, so i vídeo, i es conclou amb un projecte de disseny i creació d'un vídeo.

El tercer bloc ens apropa a la publicació i difusió de continguts a Internet, aprofundint amb les propietats avançades dels processadors de textos, presentacions i creació de pàgines web amb Nvu i Flash.
Els continguts d'aquest últim bloc ajuden en l'organització i presentació del projecte de recerca que cal fer a quart d'ESO. Per exemple aprenent a crear un document mestre i els seus corresponents subdocuments per poder treballar en equip en diferents documents, que queden reunits en un de sol al final.
També s'amplia i s'aprofundeix en el disseny i creació de presentacions totalment personalitzades, insertant tot tipus d'elements multimèdia: imatges, so, vídeo, animacions,....


La metodologia de treball afavoreix l'atenció a la diversitat i el foment de l'autoaprenentatge, ja que és l'alumne qui marca el seu propi ritme de treball tenint en compte els seus coneixements inicials.
Al llarg d’aquest curs hem utilitzat una plataforma d'Internet, Lloc web de Google, per compartir tota mena de fitxers, organitzar el pla de treball i rebre i entregar les activitats d'avaluació.
Per al proper curs esperem poder disposar d'una nova plataforma, anomenada Moodle, que ens aportarà avantatges tant al professorat com a l'alumnat.