18 de setembre de 2009

El Sistema Informàtic

Hem començat el tema 1, i hem realitzat la primera activitat. Tots junts hem buscat la definició d'informàtica, l'origen de la paraula i les aplicacions.
A continuació teniu una mostra del resultat obtingut:


QUÈ ÉS LA INFORMÀTICA:

La informàtica és la ciència i conjunt de tècniques que s'ocupa del tractament automàtic de dades.

ORIGEN DE LA PARAULA:

Philippe Dreyfus
Enginyer francès que als anys 50 va crear la paraula informàtica a partir de les paraules informació i automàtica

Informàtica = informatique (paraula francesa) = information i automatique.


APLICACIONES DE LA INFORMÀTICA
Ofimàtica El tractament automàtic amb ordinadors de la informació dins l’oficina; s’utilitzen diferents programes per tractar les dades com full de càlcul, processador de textos, bases de dades....
Processos de fabricació S’utilitzen els ordinadors per fer treballar les màquines de manera automàtica.
Sanitat En els hospitals i centres sanitaris s’utilitza la informàtica per gestionar les dades dels pacients i per realitzar diverses proves, com les ecografies.

Simulació de processos Programes informàtics que permeten simular situacions reals i veure com reaccionen els materials, les màquines, com serà un objecte...
Educació S’utilitza la informàtica per gestionar dades dels alumnes, també per donar suport a les aules, per exemple amb canons de projecció, recerca d’informació...
Domòtica Mitjançant un ordinador central es controla la posada en funcionament i l’aturada de diverses instal•lacions i màquines d’una casa: reg automàtic, persianes, il•luminació, electrodomèstics...
Sistemes multimèdia Inclou tots els aparells i programes necessaris per tractar imatge i so
Sistemes de telecomunicacions La ràdio, la televisió i el telèfon necessiten de la informàtica per transportar i gestionar dades