6 de novembre de 2009

Internet Segura

L'últim apartat del tema 1 tracta de la seguretat i higiene en el treball amb l'ordinador. A continuació us exposem uns consells sobre l'ús de la webcam i els blocs i fotoblocs. En el tema Web 2.0 treballarem més sobre la seguretat a internet

La webcam

Què pot passar? Que us activin la webcam sense que ho sapigueu.

Com prevenir-ho:
* Desconnecteu o tapeu la webcam quan no la feu servir.
* Sigueu responsables del que feu davant de la webcam.
Els blocs i fotoblocs

Què pot passar?
* Que s’utilitzin les vostres fotografies per a finalitats no desitjades.
* Que cometeu una infracció per publicar fotografies d’altres menors sense el consentiment dels seus pares o tutors.

Com prevenir-ho:
* Aviseu els vostres pares o tutors abans de publicar les vostres fotografies.
* Demaneu permís per publicar fotografies dels vostres amics.
* Expresseu-vos educadament.