Maquinari

Objectius:
  • Conèixer quins són els principals elements que formen part de l'ordinador.
  • Manteniment de perifèrics.
  • Història i evolució de la informàtica.
  • Seguretat i higiene. Precaucions, riscos i ergonomia.
  • Utilitzar un mètode de treball, amb el qual l'alumne pugui treballar a casa, respectant les llicències de programari i sense alterar les configuracions dels ordinadors familiars, en els quals treballa. 
Continguts:
  • La informàtica: què és, camps d'aplicació, l'ordinador.
  • Unitats de mesura d'informació: bits, bytes i múltiples del byte
  • El maquinari: Estructura de Von Newman, components d'un ordinador personal, perifèrics.
  • Seguretat i higiene en el treball amb l'ordinador: riscos per la salut de l'usuari de PV, mesures preventives, altres qüestions.

Activitats:

Història de la informàtica --> 

L'alumnat busca informació sobre l'evolució dels ordinadors, i crea un document (que pot tenir diferents formats) amb les dades més significatives, acompanyant l'explicació sempre amb imatges.