Presentació de la informació

En aquest tema s'amplien els coneixements de diferents aplicacions ofimàtiques amb la finalitat de millorar la presentació d'informació. 
  • Processador de text
  • Presentacions
  • Full de càlcul
  • Impressió en format pdf