Programari

En aquest tema es prioritza l'aclariment de conceptes, i l'aprofundiment del coneixement de l'alumnat en les utilitats del Windows per mantenir l'ordinador.

Activitats: