Web 2.0

En aquest tema es fa un estudi de les xarxes socials. Tipus, utilitat, requeriments, perills, consells d'ús,...


Els alumnes estan avesats a l'ús de Facebook, però coneixen i utilitzen altres xarxes socials?
Proposem fer l'anàlisi de Twitter. L'alumne ha de crear un compte a Twitter, i interactuar amb els companys/es de classe.

Activitat final: 

Redactar unes conclusions, indicant avantatges i inconvenients, a través dels comentaris d'aquesta entrada  al blog d'aula.