Xarxes

Estudi de les xarxes informàtiques: tipus, estructura i elements.